Helaas zijn we tijdelijk gestopt met het inruilen van mobiele telefoons en tablets Ben je benieuwd naar wanneer jij je oude toestel weer kunt inruilen? Houd deze pagina dan goed in de gaten.
Coolblue telefoon en tablet reparaties
NL

Language

Ik bedoel taal.


Algemene Actievoorwaarden Inruilactie

 • Deze algemene actievoorwaarden (de “Algemene Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de inruil actie voor mobiele telefoons (de “Actie”) zoals geadverteerd door of namens Coolblue B.V. (“Coolblue”).
 • De Actie wordt door Coolblue uit handen gegeven aan L8P N.V. (“L8P”, “we/wij” of “ons/onze”). L8p is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de Actie.
 • L8P is gevestigd op Molenberglei 28 te 2627 Schelle en is geregistreerd onder BE 0550.594.467 RPR Antwerpen.

Bijzondere Actievoorwaarden

 • Op deze Actie zijn tevens de (eventuele) Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen van de Bijzondere Actievoorwaarden.

Looptijd

 • De looptijd van deze actie is voor aankopen tussen 20 februari 2019 tem 8 maart 2019.

Promotiemodellen

 • De Actie geldt alleen bij aankoop van nieuwe modellen met deelnemende EAN codes die in Belgie en Nederland zijn gekocht en geleverd (de “Promotiemodellen”) Let op: bepaalde exemplaren kunnen zijn uitgesloten. Sommige winkels verkopen uit het buitenland geïmporteerde producten in plaats van de officiële producten. Deze producten hebben een afwijkende EAN code en komen niet in aanmerking voor deze promotie. Vraag daarom aan de verkoper om een toestel met deelnemende EAN code.

Jouw offerte

 • Je komt in aanmerking voor het gebruik van deze Actie wanneer je handelingsbekwaam bent in de zin van de wet (je bent niet minderjarig en je bent bevoegd om zelfstandig een overeenkomst te sluiten), je bevoegd, dan wel beschikkingsbevoegd bent om het toestel over te dragen, je akkoord bent gegaan met het gebruik van de Inruil website en wanneer je akkoord bent gegaan met deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om alle lopende contracten en abonnementen verbonden aan het toestel te annuleren. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid hieromtrent. Wij kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor oproepen die met je toestel gebeuren voor of na ontvangst van je toestel door onze diensten. Alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van het toestel blijven te allen tijde ter uwer lasten.
 • Wij controleren alle ontvangen toestellen in een database van gestolen toestellen. Indien het ontvangen toestel in deze database voorkomt zullen wij de respectievelijke autoriteiten hiervan op de hoogte stellen en komt de offerte te vervallen.

De Inruilwaarde

 • Bij het berekenen van de inruilwaarde van jouw inruiltoestel zal onderscheid worden gemaakt tussen werkende en niet –werkende toestellen. Een indicatie van deze vergoedingen kan je vinden op de website. Namaak toestellen en toestellen die voorzien zijn van namaak-onderdelen (niet originele onderdelen) worden uitgesloten van enige vorm van vergoeding.

Onder werkende toestellen verstaan we:

 • het toestel is niet beveiligd met een pincode of wachtwoord
 • het toestel is simlock vrij
 • het toestel is vrij van data en persoonlijke gegevens
 • het toestel kan aan- en uitgaan via de aan/uit knop (power-on test)
 • de batterij kan opladen
 • het toestel kan bellen en er kan naar gebeld worden
 • alle toetsen zijn aanwezig en functioneren
 • alle functionaliteiten van het toestel werken naar behoren
 • het toestel is compleet inclusief batterij en adapter
 • het toestel is niet gescheurd en er missen geen onderdelen
 • het toestel is vrij van vocht en stootschade of andere ernstige schade
 • de LCD werkt en is 100% intact
 • de LCD vertoont geen defecte lijnen of defecte pixels
 • bij toestellen met aanraakscherm functioneert het aanraakscherm correct, deze is niet gebroken en 100% intact
 • alle mechanische onderdelen functioneren naar behoren
 • het toestel heeft geen stickers, is niet beschilderd en is niet beplakt maar bevindt zich in de originele staat als bij de initiële levering

Bijzondere voorwaarden voor Apple iPhone(s) en iPad(s): de iCloud bescherming en Find-My-iPhone moet gedeactiveerd zijn. Indien dit niet het geval is kan maar 5% van de restwaarde worden uitbetaald.

Bijzondere voorwaarden voor Android toestellen: Google-accounts en “zoek-mijn-telefoon” functies moeten gedeactiveerd. Indien dit niet het geval is kan maar 5% van de restwaarde worden uitbetaald.

Voor niet-werkende toestellen is de inruilwaarde onder andere gebaseerd op het model van het toestel, de staat waarin het verkeert, het feit of deze onbeveiligd en simlock vrij is, en/of de aanwezigheid van data.

Ten slotte kan ook eventueel het nieuwe Samsung-product dat je aanschaft van invloed zijn op de bijkomende inruilwaarde. Voor verdere informatie verwijzen we je naar de website en de eventueel van toepassing zijnde Bijzondere Actievoorwaarden. De vergoedingen op de website kunnen dagelijks en zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Aanpassing inruilwaarde

 • Als het ontvangen toestel correct overeenkomt met het toestel dat je hebt ingegeven met het aanmaken van de offerte, en er geen enkele afwijking is van de opgegeven conditie dan zal de uitbetaalde prijs dezelfde zijn als de inruilwaarde zoals weergegeven op je offerte.
 • Indien er een ander type is aangemeld dan ontvangen door ons, of indien de opgegeven conditie afwijkend is van de aangegeven conditie op het ogenblik van de offerte zal de inruilwaarde opnieuw worden berekend en een nieuwe offerte worden opgemaakt. Deze offerte kan lager uitvallen dan de eerdere offerte. De offerte is vrijblijvend en zal 5 dagen geldig zijn. Indien je akkoord gaat met de nieuwe offerte zal de aangepaste inruilwaarde worden uitbetaald. Indien je niet akkoord gaat, of binnen de 10 dagen geen antwoord hebt gegeven op de nieuwe offerte, dan sturen wij het toestel terug naar het door jou opgegeven adres.
 • De offerte is gedurende de periode van de actie geldig.

Eigendomsoverdracht

 • L8P nv word eigenaar van het inruiltoestel op het moment dat wij je de bevestigingsmail uitsturen van de (goedgekeurde nieuwe) offerte. Je gaat akkoord dat wij, vanaf het uitsturen van deze bevestigingsmail, het toestel in behandeling nemen en in onze verkoopdatabase plaatsen.

Verzending en verwerking

 • Verzending geschiedt op eigen risico. L8P noch Coolblue is verantwoordelijk voor het zoekraken van toestellen tijdens de verzending en die dus nooit ontvangen zijn door ons. SIM- en geheugenkaarten worden niet door ons geretourneerd. Ontvangen SIM- en geheugenkaarten worden vernietigd.
 • De op te sturen toestellen dienen steeds vergezeld te zijn van de volgende documenten:
  1. Een volledige, leesbare kopie van je geldige aankoopbewijs van je nieuwe Samsung product, (de aankoopdatum moet binnen de promotieperiode vallen);
  2. Bewijs van de voltooide inruil van je oude toestel: Een afdruk van de bevestigingsemail die je ondertekend.
 • Zonder deze documenten kunnen wij je toestel niet inruilen. Indien deze documenten niet aanwezig zijn zullen wij je hiervoor contacteren om deze alsnog op te sturen. Indien wij, na een termijn van 10 dagen, deze documenten niet hebben ontvangen, kan er mogelijks een nieuwe offerte worden opgemaakt in het geval de prijs vermeld in onze database in de tussentijd is gewijzigd. Voor deze aangepaste inruilwaarde is het bovenstaande proces van overeenkomstige toepassing (zie “Aanpassing Inruilwaarde”) .
 • Verzending geschiedt op eigen risico. L8P noch Coolblue zijn verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van toestellen tijdens de verzending.
 • Hoe kan je jouw toestel naar ons versturen?
 • Je toestel GRATIS opsturen via PostNL
  Verzend het toestel samen met de ondertekende afstandsverklaring in een stevige envelop of postpack. Plak het verzendlabel dat je hebt ontvangen op het pakje of envelop, gelieve je gegevens aan de buitenkant op het pakje te vermelden, inclusief de ordernummer, en breng het vervolgens naar een PostNL-punt voor verzending. Wij adviseren toestellen met een hogere waarde aangetekend naar ons te versturen, hierbij zal je de kosten voor de aangetekende zending zelf dienen te dragen.
 • Door het ondertekenen van de afstandsverklaring geef je aan jouw toestel aan L8P te verkopen en de eigendom hiervan over te dragen.
 • Je pakje aangetekend opsturen naar ons
  Voor producten met een belangrijke waarde raden wij ten sterkste aan deze steeds ons aangetekend op te sturen. Je kan het pakje ook aangetekend opsturen naar ons adres:

  L8P N.V.
  Molenberglei 28
  2627 Schelle
  Belgie

Betaling

 • Na correct ontvangst van de mobiele telefoon door onze diensten, en indien dit toestel volledig overeenkomt met het opgegeven toestel op het moment van de offerte, ontvang je binnen 10 werkdagen de vergoeding op het opgegeven bankrekeningnummer. In het geval wij een nieuwe offerte hebben moeten opmaken zal de betaling volgen binnen de 10 werkdagen na het ontvangst van je schriftelijk akkoord (via email) op deze nieuwe offerte.
 • Al onze betalingen gebeuren enkel via bankoverschrijving.

Persoonlijke gegevens / Privacy

 • L8P voorziet alle ingekochte toestellen van nieuwe software waardoor persoonlijke gegevens en data aanwezig op het toestel gewist worden. Het blijft echter je eigen verantwoordelijkheid om, alvorens je toestel aan ons op te sturen, je persoonlijke gegevens (sms, agenda, contacten, documenten, multimediafiles, e.d.) van het toestel te wissen.
 • Voor elke verkoop van toestellen via deze dienst is het opgeven van een geldig e-mailadres en telefoonnummer verplicht. Tevens is het opgeven van je bankgegevens verplicht. Het invullen van bankgegevens, persoonlijke gegevens en e-mailadres geschiedt op eigen risico. Indien de bankgegevens en het e-mailadres niet correct zijn, kan de transactie niet afgehandeld worden.
 • De opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen van de Actie, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verwerken van jouw gegevens voor commerciële doeleinden. Voor een overzicht van het Coolblue privacy-beleid verwijzen we je naar de Coolblue website

Contactgegevens

 • Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Actie, dan kan je contact met Coolblue opnemen via volgende telefoonnummer België: 03 8082700 Nederland: 0107988999 (lokaal tarief) of via een van Coolblue’s andere contactmogelijkheden zoals vermeld op de website.